En bruto #057

Ser ese anaco de papel que flota no inodoro:
recolle todo o que lle botan sen salpicar.

Advertisements