En bruto #052

Ao romper o sol era a decepción
quen ocupaba o mesmo sitio quente
no que ti estabas.

Advertisements