En bruto #047

De todas as respostas posibles as miñas inquedanzas,
a única que non é válida é o teu silenzo.

Advertisements