En bruto #031

Non sei ser políticamente correcto.
Todo o lonxe que sei chegar de cando en cando,
é a ser lingüísticamente acertado.

Advertisements