En bruto #030

Cantos máis medios para comunicarnos,
menos xeito para entendernos.

Advertisements