Cuestión de perspectiva.
Todo son problemas <-> 
Todo son solucións.

Advertisements