En bruto #009

Non é o mesmo facer o que debes que facer o que deberías.
Ao ir durmir decátaste que a conciencia non está tranquila.

Advertisements