En bruto #005

A felicidade non é algo que se deba de buscar: e algo que se debe de dár. E entón, cando se da, nese instante, é cando se é un pouco feliz.

Advertisements